Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Скачать 16,41 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
страница1/28
Дата03.02.2016
Размер16,41 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет


ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 21 травня 2009 року
Том 3.

Природничі науки


Бердянськ

2009


УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 200 с.
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №6 від 02.04.2009 р.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцеві Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 21 травня 2009 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний педагогічний університет

З
МІСТМАТЕМАТИКА. ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Сичова Олександра. Наближені методи обчислення визначених інтегралів


9

Дибцева Ірина. Вивчення початків математичного аналізу за допомогою матричної технології


10

Ерофеева Анастасия. Компьютерный метод анализа устойчивости линейных систем дифференциальных уравнений с постоянной матрицей коэффициентов12

Москалик Людмила. Математичні методи програмування в екології


14

Котєгова Анна. Економічний зміст визначеного інтеграла

16

Дубинец Алексей. Потенциал ионизации и энергия верхних заполненных молекулярных орбиталей хлорзамещенных бензолов сравнительный анализ методов нахождения17

Коноваленко Светлана. Межмолекулярные взаимодействия в ряду бициклических соединений (гидрофобные взаимодействия и поляризуемость молекул)19

Хачунц Дианна. Исследование траекторий в окрестности особой точки и их устойчивость


21

Тюленева Александра. Вариационные методы в задачах на собственные значения


23

Дмитрова Татьяна. Решение дифференциальных уравнений Гамильтона


24

Шретер Сергей. Большие перемещения при упругом изгибе

26

Петровнин Антон. Оценка времени жизни звёзд в околоядерной области галактики


28

Колодійчук Андрій. Методика розв’язування функціональних рівнянь у ВНЗ


29

Соколов Сергій. Застосування математичної структури при вирішенні правил руху на складному перехресті


31

Ганков Ярослав. Оптимізація шляху між пунктами призначення

32

Новицька Ірина. Розробка програми розрахунку коефіцієнта кореляції для вивчення залежності екологічних показників


34

Чухно Анна. Математика. Гармонія. Дизайн

35

Ковальова Катерина. Математична символіка та її використання

37

Карпухіна Владислава. Інтерактивні методи навчання на уроках математики у 9-10 класах


39

Корецька Яна. Розвиток математичних здібностей учнів при вивченні теорії подільності


40

Рупчева Ганна. Засоби розвитку евристичного мислення школярів у процесі навчання розв’язування нестандартних математичних задач42Мангов Борис. Вивчення класичних нерівностей як чинник поглиблення математичної підготовки учнів у класах фізико-математичного профілю44

Пасхина Мария. Изучение влияния креплений тросов транспортных путей к зданиям на состояние их целостности (на примере исторической части города Ярославля)46

Кириченко Виктория. Использование информационных технологий для организации проверки и контроля знаний учащихся по информатике47

Лисенко Євгенія. Критерії періодизації розвитку методичної думки з фізики в Україні


49

Фишер Нина. Информационные технологии в обучении элементам стохастики студентов – будущих учителей начальной школы51КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ
Сичак Наталя. Дослідження ролі інформаційних технологій у навчальному процесі


53

Коржова Марія. Дидактичні можливості електронних навчаючих середовищ


54

Фесенко Олександр. Оптимізація графічних елементів web-сайтів засобами flash-технологій


56

Сірий Григорій. Доцільність упровадження контролю та керування доступом на магнітних картах


57

Кісса Віталій. Проектування електронних матеріалів із теми “Мережі та мережеві комплекси” дисципліни “Комп’ютерні мережі”


59

Пулім Кирило. Розробка системи захисту інформаційного потоку
в мережах інтернет-провайдера


60

Драч Ирина. Методические аспекты изучения свободно распространяемого программного обеспечения в среднеспециальных учебных заведениях62

Шерстньов Ігор. Криптографія як один із методів захисту інформації


64

Фесенко Олександр. Упровадження тестових та мультимедійних технологій у електронне дидактичне забезпечення навчальної дисципліни “Мова програмування загального призначення C++”65

Кісса Василь. Підходи до проектування електронних навчальних матеріалів із теми “Топології локальних мереж” дисципліни “Комп’ютерні мережі”67

Запорожець Артем. Використання користувацького пошуку Google у професійній діяльності вчителя


68

Ніколаєв Валерій. Системи цифрового телебачення

70

Фесенко Олександр. Особливості пошукових систем як основного інструменту глобальної мережі


71

Левченко Олександра. Модульний контроль навчальних досягнень студентів із інженерної комп’ютерної графіки


73

Бойченко Мирослав. Використання середовища Electronic Workbench при вивченні роботи логічних елементів


75

Бойко Ірина. Електронний навчальний проект “Органи відчуттів”
з курсу “Intel. Навчання для майбутнього”


76

Тюркеджи Анатолій. Побудова та візуалізація тіл у САПР AUTOCAD


78

Григор’ян Ірина. Створення фігур та шрифтів у САПР AUTOCAD

79

Мартиненко Антон. реалізація функцій OFF-LINE пошуку файлів на FTP-сервері


81

Стеценко Максим. Комп’ютерне моделювання при вивченні електротехніки


83

Корзун Юлія. Комп’ютерна програма автоматичного обчислення коефіцієнта кореляції


84

Маркова Євгенія. Розробка інформаційної системи оцінювання науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу методом кваліметричного моделювання86

Свіріденко Зоя. Персональний комп’ютер як засіб активізації самостійної роботи учнів


88

Гаврилюк Вікторія. Виховання учнів загальноосвітньої школи засобами аудіовізуальних технологій


90

Дудка Віталій. Електронний підручник як елемент дистанційної технології самостійної роботи студентів


91

Козачек Тетяна, Улюкаєва Ірина. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні навчальних конференцій93ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Волканова Олена. Купівля через Інтернет: правила та недоліки

96

Когут Світлана. Інвестиційний клімат в Україні

97

Джус Христина. Створення зони вільної торгівлі з ЄС та її вплив на сільськогосподарську галузь України


99

Кондраков Алексей. Выбор приоритетных направлений инновационных исследований, как элемент научно-технической политики государства101

Бороков Нурлан. Диагностика организационной структуры управления предприятием


103

Білик Тетяна. Стан і шляхи активізації українського туризму

104

Пісаренко Лідія. Сфера послуг та її місце в структурі економіки України

106

Хуторянська Ірина. Проблема бідності та напрямки її подолання в українській економіці


107

Кім Любов. Загрози економічній безпеці України

109

Сімоненкова Єлизавета. PR та реклама як засоби розвитку туризму

111

Попов Володимир. Залежність роботи підприємства від прибутковості

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 268...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 304...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 215...
Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 204...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница