Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Скачать 16,18 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
страница1/44
Дата03.02.2016
Размер16,18 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет


ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 травня 2011 року
Том 2.

Гуманітарні науки


Бердянськ

2011


УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 308 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 29.04.2011 р.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2011 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.

© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ПРАВО. PR-ТЕХНОЛОГІЇ
Агарин Ефим. Общественная деятельность толстовцев на Украине в 1914-1922 гг.


11

Антипенко Катерина. Тізерна реклама та перспективність її застосування


12

Артамонов Олександр. Культ Деметри Елевсинії у Північному Причорномор’ї


13

Артамонов Олександр. Ніцшеанський нігілізм


15

Асєєва Олена. Образ матері в українській культурі

17

Братишко Наталья. Этические аспекты вегетарианства

18

Буреш Дарья. Специфика на българските обреди за дъжд и плодородие


20

Бурлакова Екатерина. Национально-культурные особенности английских и русских рекламных текстов


21

Бухарина Мария. Проблемы политического абсентеизма в современной России


22

Военнов Владислав. Роль и значение видения G12 в структуре религиозной организации “Посольство Иисуса”


23

Воротилина Оксана. Проблемы освещения религиозной тематики в средствах массовой информации


25

Вюн Світлана. Місце жінки в українській політиці

26

Гнибіда Євген. Охорона здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку


28

Гнибіда Євген. Роль ЗМІ у виборчих процесах

29

Гогиашвили Пикрия. Сократ – філософ

31

Голубева Веста. Социологический подход к изучению образа жизни городского населения


31

Григор’ян Ірина. Релігійні інституції в контексті державної політики

33

Гурбич Марина. Політичні конфлікти та основні шляхи їх врегулювання

35

Єрьоменко Ольга. Правові засади захисту прав дитини

36

Іванова Анастасія. Особливості охорони праці неповнолітніх та молоді

37

Іорганська Ганна. З. Фрейд – видатний дослідник психічного життя людини


39

Картамишева Крістіна. Національний характер філософії І. Франка

40

Кім Любов. Теорія Фрейда та її застосування в Public Relations

42

Кіянець Людмила. Візуальний мерчандайзинг

43

Коженко Анна. Институт медиации в России

45

Кондрахин Алексей. Молодёжь и её участие в выборах: формы и методы повышения электоральной активности


46

Котикова Елена. Благотворительная деятельность нижегородской католической организации “Каритас” как религиозная практика


48

Куліш Анна. Андеґраунд: культура у підпіллі (на матеріалі творчості В. Діброви)


51

Кущ Галина. Дослідження втілення жіночих архетипів в образи сучасних жінок-політиків


53

Мазина Екатерина. Староверы-инглинги о юджизме древних славян

54

Пономаренко Анна. Сватбената обредност на приазовските българи в контекста на традиционния български сватбен ритуал


57

Рычкова Мария. Современная интерпретация традиционных праздников

58

Сідельнікова Анастасія. Об’єднання Німеччини 1989–1990 рр.: причини та етапи


60

Сідельнікова Анастасія. Соціальна філософія Г. Сковороди: у пошуках людського щастя


61

Сідельнікова Анастасія. Творчість Г. Сковороди в контексті культури другої половини XVIII століття


63

Фарафонтов Антон. Методика оценки политических рисков

64

Цинклер Юлія. Невдала реклама

66

Чиркина Елена. Православный фундаментализм в России: попытка анализа


68
ІСТОРІЯ
Боровиков Сергей. Хворостинины -–исторический бренд Диево-Городища

71

Васєніна Валентина. Демографічні процеси в Таврійській губернії II пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.


72

Вюн Світлана. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 р. як джерело з вивчення соціальної структури населення Мелітопольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.73

Гурбич Марина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело у вивченні соціальної структури населення Маріупольського повіту74

Долгіх Юрій. Історія повсякденності історії Південної України (за матеріалами селянських мемуарів та щоденників)


76

Зезюліна Аліна. Піраміда Хеопса – одна з найвизначніших пам’яток архітектурного мистецтва давнини


77

Іванчук Владислав. Походження та вживання терміну “Україна”

79

Карташова Валентина. Перший всезагальний перепис населення 1897 р. як джерело вивчення соціальної структури населення Бердянського повіту80

Мартиненко Юлія. Своєрідність соціальної структури населення Бессарабії у другій половині ХІХ ст.


81

Назаров Петр. Строительный комплекс № І (итоги раскопок 2010 г.)

83

Nowak Maciej. Polscy biskupi na Soborze Watykanskim II – udział i działalnosc

84

Прилипка Олексій. Спогади з історії БДПІ / БДПУ

87

Романченко Віталій. Калабораціонізм та рух опору у країнах Європи і Азії під час Другої світової війни 1939–1945 рр.


88

Савчук Ганна. Єврейське населення Північного Приазов’я (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


90

Сопотніцька Ганна. Демографічні процеси в Катеринославській губернії в другій пол. ХІХ – першій пол. ХХ ст.


92

Stukus Katarzyna. Zarys sytuacji kosciola katolickiego I polskiego duchowienstwa na wilenszczyznie w latach 1939 – 1945


93

Hanik Daniel. Osadnictwo celtyckie na slowacji (IV – I w p. n. e.)

96

Цуркан Людмила. Гіпотези походження тризуба

97

МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Абраменко Галина. Основи вивчення категорії числа іменників в українській та російській мовознавчий науці


100

Андрющенко Інна. Особливості англійських та українських паремій


101

Амелина Елена. Субстантивная метонимия в поэзии А. Пушкина

103

Арчебасова Ангелина. О сущности и функциональном назначении концепта


104

Бандурко Наталя. Функціонування кольороніму blue в англійських фразеологізмах


105

Белікова Юлія. Особливості функціонування опису як одного з типів композиційно-мовленнєвих форм у прозі М. Коцюбинського


106

Богдан Марина. Особливості функціонування біблеїзмів у газетному тексті


108

Богданець Олена. Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови


109

Бурса Валерія. Сучасна лексикографічна картина Великобританії

111

Вайшля Інна. Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)


112

Виноградова Тетяна. Значення фразеологізмів із компонентом “head” у зіставному аспекті


113

Волобуєва Аліна. Особливості функціонування зіставної семантики у структурі складнопідрядних конструкцій сучасної української мови


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 336...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 196...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 304...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 216...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 215...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 204...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница