Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище
Скачать 19,11 Kb.
НазваниеТема постмодерна проза юрія іздрика як явище
страница2/4
Дата03.02.2016
Размер19,11 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Тема 7

ПОетика ГерметичнОЇ ПрозИ Галини Пагутяк


План

 1. Місце Г.Пагутяк у розвитку сучасної герметичної прози. Самобутність творчого стилю письменниці. Жанрові модифікації прози (фентезі, «маленький» роман).

 2. Філософський вимір романів «Смітник Господа нашого», «Записки Білого Пташка», «Радісна пустеля». Фантастично-символічний зміст творів, притчевий зміст, взаємопроникнення жанрів в одному тексті.

 3. «Книга снів і пробуджень» – роман, написаний у жанрі дзуйціху. Фантастично-символічна манера письма, прорив до «вигаданого світу», потяг до містики та безнастанних пошуків спасіння людської душі у жорстокому світі.

 4. «Записки Білого Пташка»: художні особливості – недомовленість, спонукання до співтворчості, багатовимірність образів, таємничість і незбагненність.

 5. Повість «Захід сонця в Урожі»: фантастично-символічна манера письма, прорив до ірреального світу, тяжіння до містики. Відтворення національної ідентичності. Пошук спасіння людської душі в жорстокому світі. Недомовленість, варіативний фінал.

 6. Роман «Писар Східних Воріт Притулку» як «розгорнута метафора-прита з модерним відтінком» (О.Логвиненко).

 7. Г.Пагутяк: письменниця-модерністка чи постмодерністка?


Література

 1. Агєєва в. Про книгу Г.Пагутяк «Потрапити в сад» // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 74–76.

 2. Антипович Т. Нудні радощі есканізму // http.//www. dt. ua/3000/3680/ 47481/.

 3. Артюх А. Ідея «всесвітньої бібліотеки» в інтерпретації Г.Пагутяк // http.//pahutjak. Boom. Ru /. Html.

 4. Біла І. Інтертекстуальне прочитання роману Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» // Акт. проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 16. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 342–347.

 5. Біла І. Романи Г.Пагутяк: проблема прафабули // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. статей. – К.: Освіта України, 2008. – Вип. 19: Лінгвістика і літературознавство. – С. 161 – 166.

 6. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови (на матеріалі роману Г.Пагутяк «Писар Східних воріт Притулку») // Сучасність. – 2003. – № 10. – С.

 7. Бовсунівська Т. Сільві Жермен і Галина Пагутяк: житійність як принцип розгортання романної форми // Літературознавчі студії: Збірник наук. праць. – К.: ВД Дмитра Бурого. – 2004. – Вип. 7. – С. 35 – 42.

 8. Бондар-Терещенко І. Патріотичне кровопускання….влаштувала Г.Пагутяк в романі «Слуга із Добромиля» // http.//com ua/476/culture/prose/index htl.

 9. Винничук Ю. Королева снів // Пагутяк Г. Писар Східних Воріт притулку. – Л., 2003. – С. 5–7.

 10. Габор В. Галина Пагутяк // Незнайома: Антологія української «жіночої» прози та есеїстики др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – Львів, 2005. – С. 426–429.

 11. Гук Ольга. Жіночі лінії письма (О.Забужко, Г.Пагутяк) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Науковий збірник. Вип. 21. – Ч. 2. – С. 427–434.

 12. Гундорова Т. // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний посмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. –.

 13. Даниленко В. Історія одного ісходу. Передмова // Квіти в темній кімнаті: Сучасна українська новела. – К.: Генеза, 1997. – С. 5–15.

 14. Іваничук Р. «Піраміда» представляє львівську літературну квадригу // Літ. Україна. – 2004. – № 37 – 38. – 30 жовтня.

 15. Качак Т. Жанрово-стильові аспекти «експериментальної прози» Г.Пагутяк // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. Вип. 12. – К.: Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, 2006. – С. 258–265.

 16. Кодак М. Душа під вантажем доби. Про сучасну прозу, здебільшого молоду // Дніпро. – 1997. – № 3 – 4. – С. 125–136.

 17. Корабльова О. Художня версія самотності у прозі Г.Пагутяк // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 14. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 248–253.

 18. Корабльова О. Засади міфопоетики художньої версії самотності у прозі Г.Пагутяк // Донецький Вісник наукового товариства ім. Т.Шевченка. Т. 17. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – С. 15–19.

 19. Курилова Ю. Художнє осмислення категорій «творець» і «творчість» у сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів Г.Пагутяк і О.Забужко) // Акт. проблеми літературознавства. – Т. 12. – Дн-к: Навч. кн., 2002. – С. 31–36.

 20. Логвиненко О. Досконалість – гірша за смерть? : Над цим замислюються мешканці Притулку, створеного уявою Г.Пагутяк // Літ. Україна. – 2002. – 22 грудня. – С. 6.

 21. Малашняк О. Хто-хто в Притулку живе? Образи з видінь та снів Г.Пагутяк // http.//www. wz lviv. ua/pages php?ac=arch&atid=30714/.

 22. Мафтин Н. У дзеркалі і в задзеркаллі (рец.: Тексти: антологія прози. – К.: Смолоскип, 1995) // Березіль. – 1996. – № 7–8. – С. 184–187.

 23. Мовчан Р. Чи легко потрапити в сад? (Рец. «Потрапити в сад» Г.Пагутяк) // Дзвін. – 1990. – № 11. – С. 149–151.

 24. Мовчан Р. На сторожі пам’яті і сумління. (Рец.: Г.Пагутяк «Господар. Роман, повість. – К., 1986) // Дніпро. – 1987. – № 8. – С. 117–119.

 25. Мушкетик Юрій. Проза тривка, як житній хліб // Літ. Україна. – 30 листопада, 2006.

 26. Мовчан Р. На сторожі пам’яті і сумління. Рец.: Г.Пагутяк «Господар. Роман, повість. – К., 1986 // Дніпро. – 1987. – № 8. – С. 117–119.

 27. Пагутяк Г. Автобіографія: Без дати і майже без фактів //http.//pahutjak.Boom.Ru / biograf.Html.

 28. Повєткін Є. Послідовна незрілість: Рец.: Пагутяк Г. Королівство // Київська Русь. – 2006. – ІV.

 29. Повєткін Є. Погляд на світ із юності // http.//kut org ua/books a0112/php.

 30. Поліщук О. Людина у дегуманізованому суспільстві (за повістю Г.Пагутяк «Записки Білого Пташка») // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. – Вип. 3. – К., 2000. – С. 111–118.

 31. Поліщук О. У пошуках незайманого світу (Рец. «Записки Білого Пташка») // Слово і час. – 2003. – № 7. – С. 64–65.

 32. Пора Третьої трави: Розмова журналіста В.Горбового з Г.Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 190. – С. 3–10.

 33. Рязанцева Т. Геній місця // http.//pahutjak. boom.Ru / ryazanceva.html.

 34. Синицька Н. Інтертекстуальний аналіз романів «Господар» Г.Пагутяк та «Землетрус» С.Майданської // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Вип. 1. – К., 2000. – С. 113–116.

 35. Слабошпицький М. Українська мрія, або просто Галина // Березіль. – 1996. – № 9 – 10. – С. 98–126.

 36. Сучасна українська література. Уроки за програмою факультативного курсу для 10 класу (Г.Пагутяк) // Українська мова та література. – 2008. – № 13–16. – С. 74–79.

 37. Тебешевська-Качак Т. Художні особливості прози Галини Пагутяк (жанрово-стильовий аспект) // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 51–58.

 38. Трофименко Т. «Слуга з Добромиля» – історична і «химерна» проза // http.//artvertep. dr. ua/ news/ 4999/ html.


Тема 9


прозА ОЛЕСЯ Ульяненка: мІЖ МОДЕРНІЗМОМ І ПОСМОДЕРНІЗМОМ

План

 1. Місце Олеся Ульяненка в літературному процесі к. ХХ – п. ХХІ ст.

 2. Роман «Сталінка» як явище постмодерної прози. Біблійні мотиви у творі.

 3. Художнє дослідження психології смерті в романах «Зимова повість», «Богемна рапсодія».

 4. Психоаналітичне та біблійне прочитання роману «Дофін Сатани». Символічна модель краху тоталітарної патріархальної структури.

 5. Роман «Хрест на Сатурні»: проблематика, стильові особливості. Риси масової літератури у творі. Містичні та психоаналітичні аспекти в романі.


Література

 1. Антипович Т. О.Ульяненко: між Богом і Хаосом // Книжник. – 2007. – № 6. – С. 12–13.

 2. Бондар-Терещенко І. «Вогненне око» (Рецензія на роман О.Ульяненка ) // Слово і час. – 1998. – № 3 – 4. – С. 103–104.

 3. Бриних М. На край ночі з О.Ульяненком // Україна. – 1994. – № 12. – С. 30–33.

 4. Воловод Н. Мотив смерті у творчості Є.Пашковського та О.Ульяненка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 6. – К.: Ін-т літератури імені Т.Шевченка НАН України, 2004. – С. 170–173.

 5. Даниленко В. Ізгой у сучасній українські прозі // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008. – С. 267 – 277.

 6. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофу у простій українській душі? // Жулинський М. Подих 3-го тисячоліття. – Луцьк: Терен, 2000. – С. 18–29.

 7. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 403–426.

 8. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – К., 1999. – С. 90–97; 144–178.

 9. Зборовська Н. Олесь Ульяненко – поет і містик // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 110. – С. 161–171.

 10. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 55–61; № 2. – С. 53–62.

 11. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39–46.

 12. Масенко Л. …Їхнє зло прийшло перед лице моє (Про роман О.Ульяненка «Сталінка») // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 97 – 98. – С. 145–152.

 13. Олесь Ульяненко: «Українській літературі я подарував нового героя»: Інтерв’ю з письменником // http://www.day.kiev.ua/2311/

 14. Самохіна С. Олесь Ульяненко. «Серафима», видавництво «Ноа-Друк» // http://www.dt.ua/3000/3680/62927

 15. Тендітна Н. Дослідження поховальних ритуалів та забобонів у творчості Є.Пашковського та О.Ульяненка // Донецький Вісник наукового товариства ім. Т.Шевченка. Т. 23. – Донецьк: Східний видавн. дім. – 2008. – С. 92–100.

 16. Тендітна Н. Проза О.Ульяненка: діалог між Богом і Сатаною // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 95–106.

 17. Терлецький В. Те, що не існує, але є насправді. Спроба препарування сучасної прози // Літ. Україна. – 2002. – 10 жовтня.

 18. Ульяненко О. «Наша сучасна еліта, яка не володіє ані думами, ані майном, приречена зчиняти бурю в склянці горілки» // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 118. – С. 144–149.

 19. Харчук Р. Проза «потоку свідомості» «києво-житомирської» школи // Харчук Р. Лекції з сучасної української прози // Бібліотечка «Дивослова». – 2007. – № 5. – С. 49–56.

 20. Харчук Р. Світле – темне (Проза О.Ульяненка) // Сучасність. – 1996. № 6. – С. 101–104.

 21. Шевченко Т. Філософсько-теологічні аспекти роману О.Ульяненка «Сталінка» // Біблія і культура. – 2001.– № 1.– С. 122–126.

 22. Яровий О. Стиль і безсилля прози 90-х та супутні проблеми, або бунт проти … й боротьба за // Літ. Україна. – 2002. – 29 серпня. – С. 3.Тема 10

Філософський та культурологічний світ творчості

КОСТЯНТИНА МОСКАЛьЦя


План

  1. Місце К.Москальця в літературному процесі порубіжжя. Мистецький, літературознавчий доробок. Пісенна творчість.

  2. Поетична творчість К.Москальця: провідні мотиви збірок «Думи», «Пісня старого пілігрима», «Нічні пастухи буття», «Символ троянди».

  3. Проблематика та художня своєрідність прози («Куди мені подітися», «Досвід коронації», «Рання осінь», «Гра триває»). Роман «Вечірній мед» як явище постколоніальної літератури. Проблеми бездуховності, неоколоніалізму, денаціоналізації. Риси постмодерністської поетики у творі.

  4. Екзистенційний вимір щоденника «Келія Чайної Троянди». Мотиви пошуку сенсу буття, осмислення проблем морального вибору і свободи творчості.

  5. Жанрове розмаїття творчості митця (есе, дзуйхіцу, новела, нарис, щоденник, діаріуш).


Література

 1. Дзюба І. «Тоді, коли п’ять років перейде…»: Інтерв’ю з письменником К.Москальцем // Сучасність. – 2005. – № 5. – С. 146–153.

 2. Драпей В. Воскресіння чаю (До 15-ліття бахмацької групи ДАК) // Сучасність. – 1993. – № 10. – С. 35–48.

 3. Жадан С. Чай без цукру // Критика. – 2002. – № 6. – С. 33–34.

 4. Костянтин Москалець: «Правда в текстах, і тільки в текстах її можна знайти…» Розмову вела Н.Пахаренко // Березіль. – 2005. – № 9. – С. 3–11.

 5. Кочевих О. Пару слів про пари «Ковчегу» // Книжник review. – 2002. – № 4. – С. 10.

 6. Моренець В. Що робити Сізіфу? (Роздуми над поетичними збірками 1989 року) // Слово і час. – 1990. – № 8. – С. 78–86.

 7. Пахаренко Н. Жанрові особливості щоденника К.Москальця // Документалістика на порозі ХХІ ст.: проблеми теорії та історії: Матеріали Всеукраїнської наук. конференції. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 96–100.

 8. Пахаренко Н. Заховатись від розпачу… (Риси постмодернізму у творчості письменників-сімдесятників) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях…. – 2006. – № 2. – С. 83–87.

 9. Поліщук В. Наративні структури малої прози (новелістика К.Москальця) // Слово і час. – 2002. – № 11. – С. 45–49.

 10. Слапчук В. Вино та хліб поезії // Книжник…. – 2002. – № 9. – С. 12.

 11. Соловей Е. Втеча по колу як покута за інших // Критика. – 2002. – № 6. – С. 34–35.

 12. Стус Д Світ зловив його, але не втримав // Український best. Книжка року 2001. – К.: Книжник review, 2001. – С. 21–24.

 13. Сучасна українська література. Уроки за програмою факультативного курсу для 10-го класу // Українська мова та література. – 2008. – № 13–16. – С. 61–73.

 14. Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 55–58.

 15. Харчук Р. Лекції про сучасну українську прозу // Бібліотечка «Дивослова». – 2007. – № 5. – С. 44–48.Тема 11

ХУДОЖНІЙ СВІТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОЗИ

ЛЕсІ ДемськОЇ, Ірен РОздобудько


План

 1. Проза І.Роздобудько як явище сучасної масової літератури. Майстерність жанру кримінального роману. Проблематика творів («Пастка для жар-птиці», «Ґудзик», «Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя», «Зів'ялі квіти викидають», «Останній діамант міледі», «Амулет Паскаля», «Життя видатних дітей», «Оленіум», «Ескорт у смерть», «Переформулювання»).

 2. Психологізм як визначальна особливість творчого почерку письменниці. Роль містичних елементів.

 3. Майстерність психоаналітичного письма у прозі Лесі Демської. Міфологізація образу міста у її прозі («Місто в тіні»). Роман «Жінка з мечем» як явище психологічної прози. Риси масової літератури.

 4. Співвідношення прози І.Роздобудько, Л.Демської із сучасною жіночою прозою та «масовою літературою».


Література

 1. Воробйова Т. ґендерний аспект наслідування жанрових канонів в українському жіночому масовому романі (М.Гримич, Л.Демська) // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – С. 467–473.

 2. Габор В. Проза енергії та свіжості (Л.Демська) // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 51–52.

 3. Галич А. Асоціоніми у творчості Ірен Роздобудько // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. – К. Освіта України, 2008. – Вип. 19: Лінгвістика і літературознавство. – С. 503–511

 4. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 36–40.

 5. Грицак Я. Страсті по Львову // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2002. – № 26. – С. 33.

 6. Даниленко В. Богема як герой сучасної української прози // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008. – С. 278–291.

 7. Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: коли жінка – поет…. // Дивослово. – 2009. – № 2. – С. 59–61.

 8. Ірен Роздобудько: «Увесь час улаштовую для себе маленькі революції» //htp:// www. artvertep. Dr.Ua/ news/10212/ html.

 9. Ірен Роздобудько: «Сюжет для мене ніколи головним не був» // Літературна Україна.- 2011.- 5 травня.- С. 4.

 10. Качак Т. Інтерпретація образу жінки і мотиву суперництва у сучасній жіночій прозі (на матеріалі романів Галини Тарасюк та Ірен Роздобудько) // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2008. –Вип. 17. – С. 283–301.

 11. Окара А. Література та метафізика: «Іменник. Антологія дев’яностих» (Спроба відстороненого московського прочитання) // Молода нація.–1999.– № 12.– С. 55–70.

 12. Пасс І. Традиція міфологізації Львова у прозі Лесі Демської // Слово і час. – 2005. – № 3. –

 13. Роздобудько І. Зів’ялі квіти викидають. Роман. Передм. Н.Герасименко. – К.: Нора-Друк, 2006. – 208 с.

 14. Слоньовська О. Взірець чи аномалія: Міфологема амазонки в українській літературі // Слоньовська О. Слід невловимого Протея. Монографія. – Ів.-Франківськ: Плай-Коломия: Вік, 2006. – С. 597–652.

 15. Слоньовська О. «Що в імені тобі моєму?»: Ключова категорія міфологеми імені з точки зору апхетипного аналізу // Слоньовська О. Слід невловимого Протея. Монографія. – Ів.-Франківськ: Плай-Коломия: Вік, 2006. – С. 597–652.

 16. Чтиво. Ірен Роздобудько. «Зів’ялі квіти викидають» //htp://balovsyak.org.ua/ knyhy/chtyvo-iren-rozdobudko-ziv// html.

 17. Щербаченко Т. Ірен Роздобудько: Я терпіти не можу прибіднятися // Україна молода. – 2005. – 19 липня. – С. 13.1   2   3   4

Похожие:

Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconМетодологическая полиструктурность экономической теории постмодерна
Целью данного доклада является анализ такой значимой характеристики экономической теории эпохи постмодерна, как ее методологическая...
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconТема: Реализм в литературе рубежа веков
Проза 1890–1900–х гг. «Антоновские яблоки», «Сосны», «Новая дорога». Бунин в «Знании»
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище icon3. Проза писателей традиционалистов (ПТ) (неоклассическая проза) Представители
Б. Васильев, А. Приставкин, В. Бюлов, Л. Бородин, Вл. Маканин и др. Обращаются к социальным и этическим проблемам в жизни, исходя...
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconИгровые практики в дискурсе постмодерна
...
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconПроза м. А. Шолохова: онтология, эпическая стратегия характеров, поэтика

Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconВсемирная литература
Английская проза: новое дыхание//Литературная газета. – 2010. №6 – 17-23 февраля. – С. 4
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconНазвание сайта
Художественная проза (классика, фантастика, детективы, сказки, приключения), поэзия, техническая литература
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище icon1. Стилевые тенденции в литературе 1920-х гг. (сказ и орнаментальная проза)
История русской литературы ХХ века (20 – 50-е годы). Литературный процесс. М., Мгу, 2006
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconЯ и культурного наследия санкт-Петербург 2010
К90 Музей в эпоху постмодерна. Часть Соколов Б. Г. Онтология музея и культурного наследия— спб.: спбГУ, ввм, 2010. — ??? стр
Тема постмодерна проза юрія іздрика як явище iconКонкурс «Недаром помнит вся Россия»
Журналистика, публицистика, проза периода войны. Поэты, писатели- участники войны 1812года с. 9-11
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница