Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009
Скачать 16,12 Kb.
НазваниеПедагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009
страница1/121
Дата03.02.2016
Размер16,12 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ


2002

Покажчик літератури

Випуск 13


Київ-НПУ-2009
ББК 91. 9:74

УДК 01:371


У45


Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.


Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2002 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 13. – 472 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 13-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2002 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

ББК 91. 9:74

УДК 01:371
c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ


1. Закон України Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" / Закон України // Директор школи. - 2002.-N10. - С.7.


2. Закон України "Про вищу освіту": Зі змінами, внесеними згідно із Законом №380-IV (380-15) від 26.12.2002 // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120.


3. Закон, України Про вищу освіту / України Закон // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120


4. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Голос України. - 2002.-N43(5 березня). - С.10-15.


5. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта . - 2002.-N12-13(20-27 лютого). - С.5-12.


6. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта України. - 2002.-N17(26 лютого). - С.2-8.


7. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N18. - С.5-12.


8. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян"від 27.04.99 N456/99 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.7-9.


9. Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України / За ред.М.Ф.Дмитриченка. - Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 244 с.


10. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" : постанова від 28 грудня 2001 р. N1812 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N19(30 січня)


11. Кабінет Міністрів України Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N72-73(10 вересня). - С.4-5.


12. Кабінет Міністрів України Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наук.ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навч. закладах 3 і 4 рівнів акредитації та внз післядипломної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N75(20 вересня). - С.6.


13. Міністерство освіти і науки України Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні : наказ від 29.12.2001 р. N825 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N5-6. - С.4.


14. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ від 7 листопада 2000 р. N522 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N3. - С.24-28.


15. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів : наказ від 19 жовтня 2001 р. N691 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N1. - С.10-11.


16. Міністерство освіти і науки України Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році : постанова від 17.06.02 N1/9-304 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N50-51(25 червня). - С.6-7.


17. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта . - 2002.-N26(24 квітня-1 травня). - С.2-4.


18. Національна доктрина розвитку освіти : окремі положення // Урок української. - 2002.-N7. - С.54-55.


19. Позашкільна освіта в Україні : нормативно-правові акти / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді ; Під ред. В.В. Вербицького. - Київ : НЕНЦ, 2002. - 304 с.


20. Про започаткування роботи щодо запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N20. - С.16-19.


21. Про затвердження Державної програми "Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N10. - С.3-32.


22. Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N22. - С.20-26.


23. Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту; Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.25-32.


24. Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : наказ від 24.07.2001 р. N553 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.3-8.


25. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2002/2003 н.р. та його структуру : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.6-8.


26. Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня ССЗШМ і ПР м.Миколаєва // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N19. - С.32.


27. Про підготовку та забезпечення організованого початку 2002/2003 навчального року : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.3-5.


28. Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N9. - С.26-32.


29. Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості : наказ від 20.01.2002 р.N51/52 // Освіта України. - 2002.-N11(5 лютого). - С.4-5.


30. Степко М. Закон для вищої освіти / Степко М. // Вища освіта України. - 2002.-N2. - С.6-9.

Див. 4490


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


31. Агафонова, Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. / Н. В. Агафонова. - О. : Принт Мастер, 2002. - 205 с. - Бібліогр.: с. 185-203 (316 назв).


32. Аніщенко, О. В. Політика рівних можливостей у сфері освіти в Україні: реалії та перспективи / О.В. Аніщенко // Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя , 2002. - № 3. - С. 12-15


33. Андрущенко В. Освіта в Україні в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В. // Освіта. - 2002.-N5(23-30 січня). - С.4-5.


34. Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика / Андрущенко В.П. //Педагогіка і психологія: наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002.-N3. - С.12-15.


35. Андрущенко В. П. Освіта України в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В.П. //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Х., 2002. - № 2. – С.10-22


36. Астахова, В. І. Нові тенденції в соціально-економічному розвитку української вищої школи і завдання управлінської політики / В.І. Астахова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 15-18


37. Астахова В.І. Трансформація вищої освіти вимагає трансформації управління вищою школою / Астахова В.І. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N3. - С.19-22.


38. Бірюкова, М. В. Політика реформування системи вищої освіти в Україні / М.В. Бірюкова // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 115.


39. Балл Г. Категорія культури у визначенні орієнтирів освіти /Г.Балл //Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: зб. наук. пр. /Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів, 2002. – Вип. 8. – С.122-132.


40. Бірюкова М. В. Сучасні стратегічні чинники розвитку системи вищої освіти України / М.В. Бірюкова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 33-37


41. Бахрушин, В. Є. Тенденції і суперечності розвитку вищої освіти в Україні / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань, В.М. Огаренко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 182.


42. Березюк, Н. М. Під дамокловим мечем реформи / Н.М. Березюк // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 42-47.


43. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / Бех І. // Початкова школа. - 2002.-N5. - С.5-6.


44. Бондар, М. Пріоритети трансформації української освіти від 2000 року / М. Бондар // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2002. - N5. - С. 34-45


45. Васюренко О. Вищій освіті - ефективний розвиток / Васюренко О. // Вища школа. - 2002.-N1. - С.83-90.


46. Ващенко, Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти / Л. Ващенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N1/2. - С. 53-57


47. Величко, О. Г. Довгострокове планування - програма дій / О. Г Величко, В. П Іващенко, О. Г Ясев // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол.ред.) та ін. - Київ, 2002. - Вип.32. - С. 23-27


48. Величко, Т. Г Про технологізацію освіти / Т.Г Величко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2002. - Вип.27. - С. 15-25.


49. Гірний О. 12-річна школа України: якою вона буде? : відповідь рецензентам / Гірний О. // Директор школи. - 2002.-N17. - С.10-12.


50. Гелпі Е. Освіта та еволюція держави / Гелпі Е. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002.-N3. - С.145-158.


51. Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; пер. з фр. М. марченко. - К. : К. І. С., 2002. - 100 с.


52. Еппл, М. В. Культурна політика і освіта / Пер. з англ. В. Василюк. - К. : Веселка, 2002. - 157 с.


53. Жук, Ю. Інформатизація освіти: проектування майбутнього / Ю. Жук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N3. - С. 20-21


54. Зінченко, О. В. Стратегічні завдання системи вищої освіти / О.В. Зінченко // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 146-149.


55. Знання для добробуту (стан реформування освіти в Україні) / Луковенко Ю., Коловіцкова О. та ін. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : науково-методичний журнал. - 2002. - N19/20. - С. 10-22


56. Заремська Н.І. Проблеми взаємодії основи і культури в педагогічній діяльності /Н.І.Заремська //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з”їзду працівників освіти. – К.:НПУ,2002. – Ч. 2. – С.61-64.


57. Каленюк І. Загальна освіта - справа державна / Каленюк І. // Рідна школа. - 2002.-N1. - С.3.


58. Кизенко В. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація / Кизенко В., Мальований Ю.Соф'янц Е. // Завуч. - 2002.-N23-24. - С.3-8.


59. Коміссаров В. Модель соціально-культурного простору експериментальної школи та ії емпіричне обґрунтування /В.Коміссаров //Психологія і суспільство. – 2002. – „ 3-4. – С.83-104.


60. Козіна І.П. Шкільна реформа: змістовна форма, формальний зміст? / Козіна І.П. // Трибуна. - 2002.-N5-6. - С.16-17.


61. Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : прогр. та матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків. 1 лют. 2002 / В.І. Астахова. - Х. : Нар. укр. акад., 2002. - 205 с. - У надзаг.: Ін-т вищої освіти АПН України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України, Харк.облдержажмін. та ін.


62. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002.-N1. - С.4-6.


63. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - 2002.-N2,3. - С.3-5,С.1-6.


64. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // газ.Українська мова та література. - 2002.-N11. - С.1-11.


65. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002.-N1. - С.2-14.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121

Похожие:

Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconПедагогічна бібліографія 2003 Покажчик літератури Випуск 14 Київ-нпу-2009
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconБібліографічний покажчик нової літератури
Абель, П. Ассемблер и программирование для ibm pc [Електронний ресурс] / П. Абель. – Технологический ин-т Британская Колумбия. –...
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Інститут філології та соціальних комунікацій Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури Програма іспиту з дисципліни
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури протокол №1 від 29 серпня...
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних...
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни Базова
Бочаров М. И. Спортивная метрология: учеб пособие / Бочаров М. И.– Сыктывкар : сгу, 2002. 109 с
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13 Київ-нпу-2009 iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница