Практичне заняття №2
НазваниеПрактичне заняття №2
Дата03.02.2016
Размер5.46 Kb.
ТипДокументы
Практичне заняття № 2

з курсу «Фольклор» для студентів 1 курсу ІФСК, 11 груп (стаціонар), 1 семестр.
Викладач: Філоненко Софія Олегівна.


Тема: «Походження фольклору. жанрИ замовлянь
і Ворожінь»План

 1. Проблема походження фольклору в науці. Фольклор і первісне мистецтво.

 2. Міфологічне мислення і фольклор.

 3. Язичництво і християнство як світоглядні системи фольклору.

 4. Походження замовлянь, їх місце в ритуалах. Тематичні групи замовлянь.

 5. Композиція, символіка і ритміка замовлянь.

 6. Особливості побутування ворожінь.

Завдання


 1. Складіть у зошиті словничок наступних термінів: синкретизм, міф, анімізм, антропоморфізм, фетишизм, магія, тотемізм, культ, демонологія, табу. З’ясуйте походження цих термінів та їх значення.

 2. Наведіть приклади анімізму, антропоморфізму, тотемізму, магії, фетишизму в різних жанрах українського фольклору (4-5 прикладів, письмово).

 3. Випишіть у зошит замовляння, визначте його приналежність до тематичної групи, схарактеризуйте особливості композиції і символіку, художні засоби.

 4. Підготуйте презентацію «Українські ворожіння» (індивідуальне завдання).

Основна література


 1. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.29-40, 55-105. та http://www.info-library.com.ua/books-book-106.html

 2. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння / Упоряд. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – С.7-29 (чит. зал 1 корпусу).

 3. Українські замовляння / Упоряд. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с. (чит. зал 1 корпусу).

Додаткова література


 1. Ворожіння // http://litmisto.org.ua/?p=1208

 2. Грушевський М. Історія української літератури. В 6 т. 9 кн. – Т.1. – К.: Либідь, 1993. – С.59-77, 137-145 (5б208, чит. зал 1 корпусу).

 3. Панченко І. Світоглядні ключі до прочитання замовлянь // Сучасність. – 1995. – №7-8. – С.210-213 (5б208).

 4. Соляр Ольга Андріївна. Українські народні замовляння: питання походження і поетики : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 265 арк.

 5. Українська народна поетична творчість / За ред. М.Т.Рильського та інших. – К.: Радянська школа, 1963. – С.61-82, 92-97 (5б208, чит. зал 1 корпусу).

 6. Ятченко В. Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців // Народна творчість та етнографія. – 1996. – №1. – С.15-21 (5б208).

 7. Сайт «Фольклор и постфольклор»:


Питання для перевірки знань

 1. Які епохи й періоди виділяють у розвитку українського фольклору? Які жанри усної народної творчості з’явилися в ці періоди?

 2. Поясніть поняття «синкретизм ранніх форм фольклору».

 3. Яку роль у ранніх формах фольклору відігравав ритм?

 4. Дайте визначення поняття «міф». Які різновиди міфів вам відомі?

 5. У яких жанрах фольклору наявні міфологічні образи?

 6. Поясніть поняття «повір’я», «забобон».

 7. Розкрийте сутність поняття «анімізм» (антропоморфізм, фетишизм, тотемізм, магія). Як відбилися у фольклорі ці форми міфологічного мислення?

 8. Що таке культ? Назвіть поширені дохристиянські культи. У яких фольклорних жанрах вони відбилися?

 9. Що таке демонологія? Як вона відбилася в усній народній творчості?

 10. Поясніть поняття «двовір’я» і його зв’язок з фольклором.

 11. Які існували види та форми давніх обрядів?

 12. Що таке табу? З якої мови походить цей термін? Які види табу існували в язичницькій культурі? Як вони відбилися в українському фольклорі?

 13. Дайте визначення замовляння (заклинання, присяги, ворожіння).

 14. Які існують тематичні групи замовлянь?

 15. Схарактеризуйте риси поетики замовлянь. Які символи вживаються у них?

 16. На які свята і ким виконувалися ворожіння?

 17. Назвіть риси поетики замовлянь і ворожінь.

Похожие:

Практичне заняття №2 icon«організація та режисура виховних заходів» Практичне заняття №1
Культурно – дозвільні заходи – складова частина соціальної сфери життєдіяльності суспільства І людини
Практичне заняття №2 icon«основи сценічного та екранного мистецтва» Практичне заняття №1
Елементи театральної педагогіки та екранного мистецтва застосовувані у педагогічній діяльності
Практичне заняття №2 iconПрактичне заняття №1
Походження терміна «фольклор», його «широке» І «вузьке» розуміння; спів-відношення з синонімічними термінами (усна народна творчість,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница